Επικοινωνήστε μαζί μου σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την κοστολόγησή τους.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974 407840
Email ipantos@gmail.com


Υπηρεσίες

Μελέτες υπολογισμού θωρακίσεων για την εγκατάσταση ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού

Έλεγχοι ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας ακτινοδιαγνωστικού εξοπλισμού


Πεδία εφαρμογής

Ακτινολογικά Εργαστήρια (Ακτινολογικό – Αξονική Τομογραφία – Μέτρηση οστικής πυκνότητας – Μαστογραφία)

Οδοντιατρικά Εργαστήρια (Οπισθοφατνιακά – Πανοραμικά – Πανοραμικά κωνικής δέσμης CBCT)

Κτηνιατρικά Ακτινολογικά Εργαστήρια


Γιάννης Πάντος

Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ακτινοφυσικού μη ιοντιζουσών ακτινοβολιών (1997) και ιοντιζουσών ακτινοβολιών (1999)

Απόφοιτος του Φυσικού (1994), κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MSc) στην Ιατρική Φυσική  (1995) και διδακτορικού (PhD) στην Ιατρική Φυσική (2015)