Επικοινωνήστε μαζί μου σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την κοστολόγησή τους.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974 407840
Email ipantos@gmail.com

Δημοσιεύσεις

Στο πλαίσιο της διδακτορικής μου διατριβής και ερευνητικών δραστηριοτήτων στα αντικείμενα της ιατρικής φυσικής και ακτινοφυσικής έχω συμμετάσχει στις παρακάτω δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές (39 δημοσιεύσεις, 1086 παραθέσεις, 16 h-idex):

Λίστα δημοσιεύσεων:

The Physics of Cardiac Ablation, Pantos I, Katritsis D, Arrhythm Electrophysiol Rev. 2021; In Press

Anatomic and Flow Characteristics of Left Anterior Descending Coronary Artery Angiographic Stenoses Predisposing to Myocardial Infarction Katritsis D, Pantos I, Zografos T, Spahillari A, de Waha A, Kopanidis A, Foussas S, Stone P, Kastrati A, Cutlip D. Am J Cardiol. 2021 Feb; 141: 7-15.

Prospective Assessment of Biomarkers of Hypercoagulability for the Identification of Patients With Severe Coronary Artery Disease. The ROADMAP-CAD Study Gerotziafas G, Zografos T, Pantos I, Lefkou E, Carlo A, Fareed J, Van Dreden P, Katritsis D, Clin Appl Thromb Hemost  Jan-Dec 2020; doi: 10.1177/1076029620964590

Radiological Risks From Potential Exposure of the Population to Radiation From Orphan Radioactive Sources  Tsilikis I, Pantos I, Zouliati I, Koutras A, Kalinterakis G, Syllaios A, Health Phys. 2019; May 116(5): 715-719

Derivation of flow related risk indices for stenosed left anterior descending coronary arteries with the use of computer simulations. Papadopoulos KP, Gavaises M, Pantos I, Katritsis DG, Mitroglou N. Med Eng Phys. 2016 Sep;38(9):929-39.

Aortic Flow Patterns After Simulated Implantation of Transcatheter Aortic Valves. Kopanidis A, Pantos I, Alexopoulos N, Theodorakakos A, Efstathopoulos E, Katritsis D. Hellenic J Cardiol. 2015; 56(5):418-28.

Fractional flow reserve derived from conventional coronary angiograms and computational fluid dynamics. Kopanidis A, Pantos I, Theodorakakos A, Tzanalaidou E, Katritsis D. Int J Cardiol. 2015 Jul 1;190:187-9.

Introduction of an effective method for the optimization of CT protocols using iterative reconstruction algorithms: comparison with patient data. Kordolaimi SD, Saradeas I, Ploussi A, Pantos I, Argentos S, Efstathopoulos EP. AJR Am J Roentgenol. 2014 Oct;203(4):W434-9

Effect of iDose4 iterative reconstruction algorithm on image quality and radiation exposure in prospective and retrospective electrocardiographically gated coronary computed tomographic angiography. Kordolaimi SD, Argentos S, Mademli M, Stathis G, Pantos I, Ploussi A, Katritsis D, Efstathopoulos EP. J Comput Assist Tomogr. 2014 Nov-Dec;38(6):956-62.

Comparison of the longevity of implantable cardioverter-defibrillator devices by different manufacturers. Siontis KC, Pantos I, Katritsis DG. Int J Cardiol. 2014 Aug 1;175(2):380-2.

Radiation Dose and Image Noise Evaluation in Coronary Computed Tomography Angiography (CCTA) Using an Iterative Reconstruction Algorithm. Kordolaimi SD, Argentos S, Stathis G, Alexiou A, Pantos I, Katritsis DG, Kelekis NL, Seimenis I, Efstathopoulos EP. Hellenic J Cardiol. 2014, 55(3):184-90.

Renal Denervation for Resistant Hypertension: Acute Results and Long-term Follow-up.  Korovesis S, Giazitzoglou E, Pantos I, Tzanalaridou E, Kokladi M, Venetsanakos I, Paxinos G, Katritsis DG.Hellenic J Cardiol. 2014, 55(3):211-6.

A new era in computed tomographic dose optimization: the impact of iterative reconstruction on image quality and radiation dose. Kordolaimi SD, Argentos S, Pantos I, Kelekis NL, Efstathopoulos EP. J Comput Assist Tomogr. 2013, 37(6): 924-31

Reuse of devices in cardiology: time for a reappraisal. Pantos I, Efstathopoulos EP, Katritsis DG. Hellenic J Cardiol. 2013 54(5): 376-81

Temporal stability of atrial electrogram fractionation in patients with paroxysmal atrial fibrillation. Pantos I, Katritsis G, Zografos T, Camm AJ, Katritsis DG. Am J Cardiol. 2013 Mar 15;111(6):863-8

Flow patterns at stented coronary bifurcations: computational fluid dynamics analysis. Katritsis DG, Theodorakakos A, Pantos I, Gavaises M, Karcanias N, Efstathopoulos EP. Circ Cardiovasc Interv. 2012 Aug 1;5(4):530-9

Surgical ablation for atrial fibrillation. Fragakis N, Pantos I, Younis J, Hadjipavlou M, Katritsis DG. Europace. 2012 Nov;14(11):1545-52.

Radiation exposure of the operator during cardiac catheter ablation procedures. Pantos I, Koukorava C, Nirgianaki E, Carinou E, Tzanalaridou E, Efstathopoulos EP, Katritsis DG. Radiat Prot Dosimetry. 2012 Jul;150(3):306-11

Catheter ablation of atrial fibrillation guided by electrogram fractionation and dominant frequency analysis. Katritsis DG, Pantos I, Efstathopoulos EP. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2011 May;9(5):631-6.

Ruptured versus stable plaques in human coronary arteries. Katritsis DG, Efstathopoulos EP, Pantos I, Tzanalaridou E, De Waha A, Siontis GC, Toutouzas K, Redwood S, Kastrati A, Stefanadis C. Coron Artery Dis. 2011 Aug;22(5):345-51

Patient radiation doses in cardiac computed tomography: comparison of published results with prospective and retrospective acquisition. Efstathopoulos EP, Pantos I, Thalassinou S, Argentos S, Kelekis NL, Zografos T, Panayiotakis G, Katritsis DG. Radiat Prot Dosimetry. 2012 Jan;148(1):83-91

Adult patient radiation doses from non-cardiac CT examinations: a review of published results. Pantos I, Thalassinou S, Argentos S, Kelekis NL, Panayiotakis G, Efstathopoulos EP. Br J Radiol. 2011 Apr;84(1000):293-303

Occupational radiation doses to the extremities and the eyes in interventional radiology and cardiology procedures. Efstathopoulos EP, Pantos I, Andreou M, Gkatzis A, Carinou E, Koukorava C, Kelekis NL, Brountzos E. Br J Radiol. 2011 Jan;84(997):70-7

Computational study of pulsatile blood flow in prototype vessel geometries of coronary segments. Chaniotis AK, Kaiktsis L, Katritsis D, Efstathopoulos E, Pantos I, Marmarellis V. Phys Med. 2010;26(3):140-56

Vortex formation and recirculation zones in left anterior descending artery stenoses: computational fluid dynamics analysis. Katritsis DG, Theodorakakos A, Pantos I, Andriotis A, Efstathopoulos EP, Siontis G, Karcanias N, Redwood S, Gavaises M. Phys Med Biol. 2010 Mar 7;55(5):1395-411

Patient radiation doses in interventional cardiology procedures. Pantos I, Patatoukas G, Katritsis DG, Efstathopoulos E. Curr Cardiol Rev. 2009 Jan;5(1):1-11

Reduction of the estimated radiation dose and associated patient risk with prospective ECG-gated 256-slice CT coronary angiography. Efstathopoulos EP, Kelekis NL, Pantos I, Brountzos E, Argentos S, Grebác J, Ziaka D, Katritsis DG, Seimenis I. Phys Med Biol. 2009 Sep 7;54(17):5209-22

Two and three-dimensional quantitative coronary angiography. Pantos I, Efstathopoulos EP, Katritsis DG. Cardiol Clin. 2009 Aug;27(3):491-502

Three-dimensional analysis of vulnerable segments in the left anterior descending artery. Katritsis DG, Pantos I, Korovesis S, Hadjipavlou M, Tzanalaridou E, Lockie T, Redwood S, Voridis E, Efstathopoulos EP. Coron Artery Dis. 2009 May;20(3):199-206

Simulation of cardiac motion on non-Newtonian, pulsating flow development in the human left anterior descending coronary artery. Theodorakakos A, Gavaises M, Andriotis A, Zifan A, Liatsis P, Pantos I, Efstathopoulos EP, Katritsis D. Phys Med Biol. 2008 Sep 21;53(18):4875-92

Three-dimensional analysis of the left anterior descending coronary artery: comparison with conventional coronary angiograms. Katritsis DG, Pantos I, Efstathopoulos EP, Tzanalaridou E, Korovesis S, Kourlaba G, Paxinos G, Voridis E. Coron Artery Dis. 2008 Jun;19(4):265-70

Measurement of systolic and diastolic arterial wall shear stress in the ascending aorta. Efstathopoulos EP, Patatoukas G, Pantos I, Benekos O, Katritsis D, Kelekis NL. Phys Med. 2008 Dec;24(4):196-203

Anatomic characteristics of culprit sites in acute coronary syndromes. Katritsis DG, Efstathopoulos EP, Pantos J, Korovesis S, Kourlaba G, Kazantzidis S, Marmarelis V, Voridis E. J Interv Cardiol. 2008 Apr;21(2):140-50

Wall shear stress calculation in ascending aorta using phase contrast magnetic resonance imaging. Investigating effective ways to calculate it in clinical practice. Efstathopoulos EP, Patatoukas G, Pantos I, Benekos O, Katritsis D, Kelekis NL. Phys Med. 2008 Dec;24(4):175-81

A new method of three-dimensional coronary artery reconstruction from X-ray angiography: validation against a virtual phantom and multislice computed tomography. Andriotis A, Zifan A, Gavaises M, Liatsis P, Pantos I, Theodorakakos A, Efstathopoulos EP, Katritsis D. Catheter Cardiovasc Interv. 2008 Jan 1;71(1):28-43

In vivo wall shear stress measurements using phase-contrast MRI. Pantos I, Patatoukas G, Efstathopoulos EP, Katritsis D. Expert Rev Cardiovasc Ther. 2007 Sep;5(5):927-38

Vascular wall shear stress in clinical practice. Pantos J, Efstathopoulos E, Katritsis DG. Curr Vasc Pharmacol. 2007 Apr;5(2):113-9

Hemodynamic factors and atheromatic plaque rupture in the coronary arteries: from vulnerable plaque to vulnerable coronary segment. Katritsis DG, Pantos J, Efstathopoulos E. Coron Artery Dis. 2007 May;18(3):229-37

Wall shear stress: theoretical considerations and methods of measurement. Katritsis D, Kaiktsis L, Chaniotis A, Pantos J, Efstathopoulos EP, Marmarelis V. Prog Cardiovasc Dis. 2007 Mar-Apr;49(5):307-29