Επικοινωνήστε μαζί μου σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και την κοστολόγησή τους.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 6974 407840
Email ipantos@gmail.com

Εμπειρία

Υπευθυνότητα Ακτινοπροστασίας

Έχω αναλάβει την υπευθυνότητα ακτινοπροστασίας σε Ακτινολογικά Εργαστήρια του Δημόσιου τομέα και Κλινικές και Διαγνωστικά Κέντρα του Ιδιωτικού τομέα.

 

Μελέτες ασφαλούς λειτουργίας – υπολογισμού θωρακίσεων

Έχω εκπονήσει μελέτες ασφαλούς λειτουργίας και ακτινοπροστασίας και μελέτες υπολογισμού θωρακίσεων για την εγκατάσταση ακτινολογικού εξοπλισμού σε πλήθος ακτινολογικών, οδοντιατρικών και κτηνιατρικών Εργαστηρίων.